Houvast.
Als de corporatiesector èrgens behoefte aan heeft, is dat het. Terwijl de stikstofvraagstukken zich ophopen en de woningmarkt schreeuwt om aanbod, worstelen de corporaties met de invulling van hun strategie. Financiële haalbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid, leefbaarheid en daarbij komt ook nog eens de steeds veranderende wet- en regelgeving uit Den Haag. Allemaal thema’s waar corporaties bij elke beslissing rekening mee moeten houden
 
De druk op de ontwikkelingen van uw corporatie wordt groter. Daar is het gezamenlijk toetsingskader van het WSW en de Autoriteit Wonen alleen al het bewijs van.

“Ligt uw risicomanagement op koers?”

Onder de naam Corporatie Kompas biedt OBYD houvast in zwaar weer. Met goed afgebakende trajecten worden acute problemen opgelost en nieuw perspectief geschapen. Uw corporatie kan weer vooruit kijken.
 
Jarenlange expertise
Wie Corporatie Kompas van OBYD inschakelt, weet zich verzekerd van een team specialisten op alle relevante corporatievraagstukken. Robèrt van der Wegen, partner in OBYD, heeft jarenlange ervaring in de financiële advisering van woningcorporaties. Zijn expertise begon met de bruteringsoperaties in de jaren negentig en loopt door tot de sanering van woningcorporatie WSG in Geertruidenberg en het Wooninvesteringsfonds te Zeist. Daarna heeft hij diverse werkzaamheden verricht in het kader van fusie, herstructurering en de laatste jaren steeds meer aan de onafhankelijke controller kant.
 
Kritisch vermogen
In complexe, veeleisende trajecten organiseert Robèrt kritisch vermogen. De spiegel die wordt voorgehouden, is vaak confronterend. OBYD vraagt openheid en medewerking. Op korte termijn betekent dat extra werk (en soms onrust), maar met het resultaat komt de corporatie in rustiger vaarwater. De bakens worden verzet.
 
Het moet anders
In dat proces staat het belang van de opdrachtgever altijd voorop. Dat klinkt wellicht vanzelfsprekender dan de praktijk nogal eens laat zien.

OBYD hanteert transparante, maatschappelijke all-in tarieven, die goed zijn te verantwoorden in de branche.

Daadkracht
Het heeft de voorkeur om samen met de organisatie te groeien met zo min mogelijk gebruikmaking van inhuur. Naar behoefte schakelt OBYD zijn netwerk van deskundigen in om veranderingsprocessen tijdig en adequaat te implementeren. Daadkracht is evenwel essentieel om structurele wijzigingen door te voeren in het beleid. De specialisten hebben ervaring in de materie èn omstandigheden.